Nízkotlaká vodní cisterna:

cisterna

Cisternová nástavba typu CNT je určena pro přepravu užitkové vody s následnou možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace pěších zón.

Cisterna je koncipována také jako zdroj tlakové vody pro mycí lištu nebo silniční zametač. Při osazení nosiče mycí lištou je možné provádět  kropení a splachování pozemních komunikací.

K cisterně je možné dále připojit tlakovou mycí pistoli nebo trysku pro čištění kanálů, tzv. krtka., případně cisternu vybavit ozónovacími tryskami.

Nádrže o objemu 1500 litrů jsou vyrobeny z probarveného sklolaminátu, nádrže o objemu 2000 litrů pak z PE. Hydraulicky poháněný čerpací agregát je umístěn na zadní části rámu společně s ovládacími ventily a navijákem zavlažovací hadice.

technická data

Mycí lišta:

Mycí lišta slouží ke splachování nečistot z vozovek, pozemních komunikací, chodníků, pěších zón atd. Je možné ji používat také ke zkrápění a zvlhčování komunikací.

Používá se ve spojení s cisternovými nástavbami CNT, které jsou zdrojem vody pro mycí lištu.

Mycí lišta se montuje na čelní upínací zařízení nosiče, které zároveň zabezpečuje její výškové nastavení nad vozovkou nebo do tříbodového závěsu malotraktorů.

Lištu lze přetáčet hydraulicky vlevo nebo vpravo v rozsahu ± 30°. Mechanicky lze lištu také natáčet kolem její podélné osy a tím měnit úhel trysek vůči vozovce.

technická data

Zametač:

Válcový silniční zametač je určen pro zimní i letní údržbu vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón.

Typ SZ má pevný nosný rám a hydromotor umístěný na boku rámu přímo v hřídeli kartáčů.

Typ SZP má hydromotor umístěný na středové převodovce, která pohání letmo uložené kartáče. Vzhledem k tomu, že konce kartáčů jsou volně uloženy, umožňuje tento typ zametače těsné najetí až k obrubníkům, zábradlím a zdem.

Vzhledem k odlišnostem technologie zimní a letní údržby je zametač pro zimní úklid vybaven zimním kartáčem a pro letní úklid kartáčem letním spolu se skrápěcí lištou.

Silniční zametač je v pracovní poloze veden pojezdovými koly. Kyvné uložení umožňuje příčné kopírování nerovností vozovky a tím kvalitní úklid.

Nástavba se na nosič zavěšuje pomocí čelního upínacího zařízení nebo tříbodového závěsu.

Pomocí hydraulického obvodu můžeme silniční zametač oboustranně přetáčet  vlevo i vpravo v úhlu 30°.T

technická data