Zametač:

Válcový silniční zametač je určen pro zimní i letní údržbu vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón.

Typ SZ má pevný nosný rám a hydromotor umístěný na boku rámu přímo v hřídeli kartáčů.

Typ SZP má hydromotor umístěný na středové převodovce, která pohání letmo uložené kartáče. Vzhledem k tomu, že konce kartáčů jsou volně uloženy, umožňuje tento typ zametače těsné najetí až k obrubníkům, zábradlím a zdem.

Vzhledem k odlišnostem technologie zimní a letní údržby je zametač pro zimní úklid vybaven zimním kartáčem a pro letní úklid kartáčem letním spolu se skrápěcí lištou.

Silniční zametač je v pracovní poloze veden pojezdovými koly. Kyvné uložení umožňuje příčné kopírování nerovností vozovky a tím kvalitní úklid.

Nástavba se na nosič zavěšuje pomocí čelního upínacího zařízení nebo tříbodového závěsu.

Pomocí hydraulického obvodu můžeme silniční zametač oboustranně přetáčet  vlevo i vpravo v úhlu 30°.T

technická data

Sněhová radlice odpružená:

Čelní sněhová radlice typu PKN je určena k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výše 200 mm.

Konstrukce odpružení čelního štítu a bočního kopírování nerovností vozovky zajišťuje dobrou ovladatelnost a kvalitní úklid.

Nástavba se na nosič zavěšuje pomocí čelního upínacího zařízení nebo tříbodového závěsu.

Pomocí hydraulických obvodů můžeme sněhovou radlici oboustranně přetáčet vlevo i vpravo v úhlu 30°.

technická data

Sypač:

Sypačová nástavba BBS je určena pro posyp vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón inertním a chemickým posypovým materiálem o maximální zrnitosti 8 mm.

K transportu posypového materiálu v korbě sypače slouží šnekový dopravník s proměnným stoupání pro přesnější dávkování.

Celé rozmetadlo včetně skluzu je nerezové a nástavba je opatřena duplexním antikorozním nátěrovým systémem – zinkována, což výrazně prodlužuje životnost sypače.

Sypače je možné vybavit třemi variantami ovládání. Od jednoduchého manuálního ovládání umístěného přímo na sypači, přes multifunkční elektronické ovládání z kabiny nosiče, po automatické ovládání s regulací posypu v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče.

Sypačovou nástavbu je také možné vybavit zkrápěním posypového materiálu solankou.

technická data